کولین کلراید

  • شکل ظاهری: گرانول زرد مایل به قهوه ای
  • رطوبت: حداکثر 2٪
  • خلوص: حداقل 60٪
  • عمر قفسه ای: 2 سال 
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی 

کولین کلراید 60% منبع خوبی از کولین کلراید با کریر مناسب است که به آسانی می تواند به جیره ها افزوده شود تا نیازمندی های کولین را در بدن طیور تأمین نماید. اگرچه مواد اولیه طبیعی که در فرمولاسیون خوراک به کار می روند دارای مقادیر مشخصی از این ماده هستند، اما این مقادیر نمی تواند احتیاجات حیوان را برای دستیابی به سطح بهینه سلامت و رشد تأمین نماید و بنابراین لازم است این ماده به جیره ها افزوده شود.