ال- لیزین سولفات

  • شکل ظاهری: پودر کریستالی زرد روشن یا قهوه ای
  • رطوبت: حداکثر 3% 
  • لیزین: حداقل 55 %
  • عمر قفسه ای: 24 ماه 
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی 

لیزین به عنوان دومین اسید آمینه محدود کننده رشد، در سنتز اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم هیدروکربن، تولید آنتی بادی، هورمون و رشد عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد. رشد عضلانی مطلوب در جوجه های گوشتی به تأمین مقادیر کافی لیزین در خوراک وابسته است. ال- لیزین سولفات منبع جدیدی از لیزین است که اثرات مثبت آن بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تلفات به اثبات رسیده است.