دی- ال متیونین

  • شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید مایل به خاکستری روشن
  • رطوبت: حداکثر 0/3٪
  • خلوص: حداقل 99٪
  • عمر قفسه ای: 5 سال 
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی 

متیونین به عنوان یک اسید آمینه گوگرد دار و اولین اسید آمینه محدود کننده رشد در طیور، نقش بسیار مهمی در سلامت و فرآیندهای فیزیولوژیک بدن ایفا می کند و از آنجا که پرندگان از سنتز اسکلت کربنی آن ناتوان هستند، تأمین دقیق احتیاجات از طریق خوراک اهمیت ویژه ای دارد. دی ال متیونین، منبع معمول متیونین به صورت پودر است که به راحتی می تواند در تولید خوراک مورد استفاده قرار گیرد.